Powered by Birikim Bilgisayar

 

efatura earsiv banner

 

e-Fatura

e-Fatura Nedir ?

E-Fatura Nedir ?

Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.

Diğer bir tanımla elektronik faturalama olarak da ifade edebileceğimiz e-fatura, tanımlanan standart kâğıt fatura ile tamamen aynı hukuki niteliklere sahip olan, oluşturma, gönderme, saklama ve ibraz gibi adımların tamamının elektronik ortamda gerçekleştirildiği faturalama şeklidir.


Kimler E-Fatura kullanmalıdır ?

20 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 454 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Genel Tebliği ile E-Defter ve E-Fatura uygulamalarının kapsamı genişletilmiştir. Buna göre daha önceden zorunluluk getirilmiş olan mükelleflere ilave olarak;

A. 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere,

B. Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) lisans alan mükelleflere, (Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.)

C. Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükelleflere,elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

Yukarıdaki (a) bendinde sayılan şartı;

- 2014 hesap döneminde sağlayan mükellefler 1 Ocak 2016 tarihinden,
- 2015 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından,

(b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan;

- 20 Haziran 2015 tarihinden önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler 1 Ocak 2016 tarihinden,
- 20 Haziran 2015 tarihinden sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından,itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadırlar.

E-Fatura ile ilgili yayınlanan tüm tebliğlere http://www.efatura.gov.tr/efaturamevzuat.html adresinden ulaşılabilmektedir.


Müşterilerimizin Yapması Gerekenler Nelerdir?

1-) E-Fatura uygulamasına internet aracılığı ile başvuru yapacak mükellefler gerçek kişi ise öncelikle elektronik imza diğer adıyla Nitelikli Elektronik Sertifika (Nes), tüzel kişi ise mali mühür sertifikasını almaları gerekmektedir.

Elektronik İmza (Nitelikli Elektronik Sertifika) alımı için aşağıdaki yöntem izlenmektedir:

* http://www.kamusm.gov.tr/basvurular/nes/ adresindeki süreçler takip edilerek başvuru gerçekleştirilmelidir.

* Elektronik İmza (Nitelikli Elektronik Sertifika) alımı için gerekli ücret bilgilerine http://www.kamusm.gov.tr/urunler/nitelikli_elektronik_sertifika/fiyatlandirma.jsp linkinden ulaşabilirsiniz.

* Elektronik İmza (Nitelikli Elektronik Sertifika) geldikten sonra izlenecek yollar için http://www.kamusm.gov.tr/islemler/sertifikami_aldim_ne_yapmaliyim linkini ziyaret edebilirsiniz.

Mali Mühür Sertifikası alımı için aşağıdaki yöntem izlenmektedir:

* http://mm.kamusm.gov.tr adresinden SÜREÇLER bölümüne giriş yapılır. Buradaki süreçler takip edilerek başvuru gerçekleştirilmelidir.

* Mali Mühür Sertifikası ücretlerine http://mm.kamusm.gov.tr/fiyatlandirma.jsp linkinden ulaşabilirsiniz.

* Mali Mühür Sertifikası geldikten sonra, izlenecek yollar için http://mm.kamusm.gov.tr/surecler/aldim_ne_yapmaliyim/ linkine başvurabilirsiniz.

2-) Elektronik İmza veya Mali Mühürü alan mükelleflerimiz E-Fatura başvurusu için http://www.efatura.gov.tr/efaturabasvuru.html adresinden "Elektronik Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız" bölümüne giriş yapılır ve ilgili alanlar doldurularak kayıt işlemi tamamlanır.

E-Fatura uygulamasına Elektronik Başvuru ile ilgili rehber ve kılavuza http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/E-FaturaUygulamasiBasvuruRehberiveKilavuzu.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

Mali mühür, e-Faturanın veri bütünlüğünün sağlanması ile kaynağının inkar edilmezliğini garanti altına alır. Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı TÜBİTAK tarafından, tüzel kişiler ile kurum, kuruluş ve işletmelere elektronik sertifika sağlama hizmeti vermek üzere Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Kamu Sertifikasyon Merkezi kurulmuş ve işletilmektedir.

e-Fatura Mimarisi

    Sistemde kayıtlı kullanıcılara e-Fatura gönderilebilir.
    Sistemde kayıtlı kullanıcılardan e-Fatura alınabilir.
    Gönderilen veya alınan e-Faturalar bilgisayara indirilerek elektronik ortamda saklanabilir, istendiği zaman ibraz edilebilir.

e-Fatura Avantajları

    Dijital ortamda fatura kesildiği için, e-Fatura gönderdiğiniz mükellefe tekrar kağıt fatura göndermenize gerek yoktur.
    Kağıt maliyetinden tasarruf etmiş olursunuz.
    Kağıt faturalarınızda arşivleme için yer ayırmanız gerekirken, e-Fatura'da buna gerek yoktur.
    Kağıt faturaların işlenmesi sırasında oluşabilecek insan hatalarının önüne geçilmiş olur.
    Sarf malzeme maliyetini ortadan kaldırır.
    Fatura postalama maliyetini ortadan kaldırır.
    Faturayı müşteriye iletmede ortaya çıkan iş gücünü azaltır.
    Faturaların kargoda/postada kaybolma sıkıntısı ortadan kalkar.
    Sistem üzerinde kısa sürede istenilen faturaya ulaşma imkanı sağlar. Vaktinizi arşivde fatura arayarak geçirmemiş olursunuz.
    Kullandığınız muhasebe, erp vb. yazılım sistemlerine aktarılabilir.

Müşteri olarak yapmanız gerekenler

   e-Fatura Uygulamasına katılmak için www.efatura.gov.tr  adresinden "e-Fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi",
   Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi'nin imzalı aslı,
   Başvuru formuna ve Mali Mühür taahhütnamesine şirket adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza sirkülerinin noter onaylı örneği,   
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın posta adresine gönderilir. e-Fatura uygulamasına geçiş yapan mükellefin fatura gönderip alabilmesi için özel entegratör firmasını Gelir İdaresi Başkanlığı'na dilekçe ile iletmelidir.

        Mali mühür, e-Faturanın veri bütünlüğünün sağlanması ile kaynağının inkar edilmezliğini garanti altına alır. Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı TÜBİTAK tarafından, tüzel kişiler ile kurum, kuruluş ve işletmelere elektronik sertifika sağlama hizmeti vermek üzere Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Kamu Sertifikasyon Merkezi kurulmuş ve işletilmektedir.

Akınsoft'ta e-Fatura

  • e-Fatura, belirli bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş, satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan elektronik belgedir. e-Fatura, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip olup yeni bir belge türü değildir.
  • Akınsoft e-Fatura çözümü ile, e-Fatura işlemlerinizi kolaylıkla takip edebilirsiniz.
  • Gelir İdaresi Başkanlığı onaylı özel entegratör üzerinden elektronik faturalarınızı alıcıya gönderebilir, göndericiden gelen elektronik faturalarınızı anında sisteminizde görebilir ve istendiği takdirde program içerisine alış faturası olarak otomatik olarak kabulünü sağlayabilirsiniz.
  • Akınsoft e-Fatura çözümü ile, elektronik ortamda gelen faturalarınızı, işleme zahmetinden kurtulabilir ve tüm verilerinizin otomatik olarak program alınmasını sağlayabilirsiniz.
  • Akınsoft e-Fatura çözümü ile, faturalarınızı daha hızlı hazırlayabilirsiniz. Böylece, personel zamanından da tasarruf edebilirsiniz.
  • Kâğıt fatura kullanımı sırasında harcanan işgücü yaklaşık 6’da 1’e düşer; e-Faturayı arşivlemek için yer ayırmaktan maliyet avantajı sağlarken, operasyonel yükünüzü azaltır; kâğıt, mürekkep, zarf, postalama, arşivleme ve mutabakat vb. masraflardan kurtulabilirsiniz.
  •  İstediğiniz zaman eski faturalarınıza dijital ortamda; uzun yıllar sonra da rahatça ulaşabilir ve yüzlerce dosyanın arasında arama zaman ve zahmetinden kurtulabilirsiniz.
  • Müşterileriniz ve tedarikçilerinizle aranızdaki faturalardan kaynaklı uyuşmazlıkları ortadan kaldırabilir ve böylelikle tahsilatlarınızı da hızlandırabilirsiniz.
  • Kâğıt kullanımının azalması nedeniyle ağaçlarımız kurtulabilir ve ülkemizin doğal kaynaklarına katkıda bulunabilirsiniz.